The world famous Frisian flag

Friese vlag wereldberoemd

Rode “hartjes” zijn bladeren van waterlelie

De Nederlandse Hartstichting heeft niets van doen met de Friese vlag. De zeven rode “hartjes” zijn bladeren van de gele plomp, een waterlelie. Deze bladeren heten in het Fries “pompeblêden”. De vlag staat o.a. op de zuivelproducten van Friesche Vlag en de shirts van de voetbalvereniging SC Heerenveen.

De Friese vlag is in zijn huidige vorm ruim 100 jaar oud, maar al in de 11e eeuw was er een vlag met bladeren van de waterlelie. 

Omschrijving
De officiële omschrijving van de Friese vlag luidt: “Een vlag van zeven schuine banen van gelijke breedte, afwisselend kobaltblauw en wit; de middenlijn van de middelste baan beginnende boven aan de broekzijde en gaande van hoek tot hoek; de witte banen beladen met zeven scharlakenrode plompebladeren loodrecht op de as van de baan staande en geplaatst 2:3:2.”

De zeven plompebladeren symboliseren de zeven vroegmiddeleeuwse Friese zeelanden. Het ging hier om zelfstandige landstreken langs de kust van Alkmaar (Noord-Holland) tot de Duitse rivier de Weser. Deze gingen samen in een verdedigingsverbond tegen de Noormannen.