Friese Wouden|Hotel Jans

Oost-Friesland

Oost-Friesland, de Friese Wouden, is een bosrijk parklandschap dat doorsneden wordt door kleine riviertjes. Het vormt de vloeiende en zeer boeiende overgang van de Friese meren in het westen en de bossen en heidevelden van Drenthe.

Noordwolde

De Friese Wouden is een romantisch gebied met veel kleine nostalgische dorpen en kleine gezellige hotels en restaurants en recreatiebedrijven. De tijd heeft er niet stil gestaan, maar de sfeer van weleer is gebleven. Het goede van vroeger hebben ze bewaard, voor de bewoners van de eigen streek én voor de toerist.

Enorme afwisseling
Typerend voor de Friese Wouden zijn niet de bossen, maar de grote verschillen in het landschap, de kleinschaligheid, de warmte, de romantiek. De enorme afwisseling verrast de toerist. In het noorden begint de strook met een open zeekleigebied aan de Waddenzee en eindigt in het zuiden in de rivierdalen van de Tsjonger (Tjonger) en de Lende (Linde). Daartussen liggen bossen, weiden, boomwallen- en heidelandschappen op zandruggen en plassen en vaarten in de lagere delen, ontstaan door vervening. Kleine boerderijen, paardenhouderijen, hotelletjes, terrassen aan het water en in het bos, streekproducten en aparte bezienswaardigheden kleden het geheel aan. Je kunt er fantastisch fietsen, maar ook varen met een niet al te grote motorboot.

 

Bezoekerscentrum Drents-Friese Wold – Appelscha

Restaurant en Klimtoren – De Jongens van Outdoor – Appelscha

Bosbergtoren – Appelscha

Brug rivier De Linde – Oldeberkoop

Vogelkijkhut – O.C. Hooymeijer – Spanga

Turfroute – Oldeberkoop