Fietselfstedentocht van 2022 in de geest van de laatste tocht op de schaats in 1997

Fietselfstedentocht van 2022 in de geest van de laatste tocht op de schaats in 1997

Harde wind en regen, maar tussen 12.00 en 14.30 uur prachtig weer in Sloten

SLOTEN (NL) – Dit jaar was de eendaagse Elfstedentocht op de fiets voor de 11.702 gestarte deelnemers een ware beproeving: veel regen, zuidwestenwind kracht 5 en een temperatuur tussen de 13° en 16°. De geest van de laatste Elfstedentocht op de schaats, 4 januari 1997, waarde maandag 6 juni 2022 rond in de provincie Fryslân, compleet met onderkoelingen, maar zonder bevroren tenen, neuzen en andere uitstekende lichaamsdelen. De mannen, maar ook vrouwen met een plastuit, konden overal wildplassen zonder een bevroren ijskolom achter te laten of aan de grond genageld te worden.

Het was maandagmiddag 6 juni 2022 schitterend weer in en om Sloten, het kleinste stadje in de Elfstedenreeks, maar ook het kleinste échte vestingstadje van de wereld met een echt stadhuis en een heuse schutterij. De foto’s in het buitengebied zijn gemaakt bij Wyckel bij de afslag naar Balk. Foto’s: Albert Hendriks Friesland Holland

De 235 km Fietselfstedentocht wordt ieder jaar, al dik honderd jaar lang, georganiseerd door de Stichting De Friese Elfsteden Rijwieltocht vanuit Elfsteden- en Hanzestad Bolsward, altijd op de Tweede Pinksterdag. 15.000 hardtrappers konden er dit jaar aan meedoen, maar het aantal aanmeldingen lag boven de 22.000. Uiteindelijk verschenen nog geen 12.000 deelnemers tussen 05.00 en 08.00 uur aan de start. Ze startten in 23 verschillende groepen in het centrum van Bolsward, de start- en finishplaats. Iedere 8 minuten startte er een groep met ongeveer 650 deelnemers. Loting bepaalde de indeling. Om aan het eind van de rit aan te kunnen tonen dat men de tocht volbracht had moesten de deelnemers bij verschillende stempelposten een stempel op hun stempelkaart laten zetten. De fietsers moesten uiterlijk om 24.00 uur bij de laatste finishcontrole in Bolsward zijn. Rond de 9.500 fietsers haalden de eindstreep en kregen een medaille, een kruisje.

Route Fietselfstedentocht 2022
Bolsward (Elfstedenstad), Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen (Elfstedenstad), Herbaijum, Franeker (Elfstedenstad), Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Nij Altoenae, Oudebildtzijl, Hallumerhoek, Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Bornwirdhuizen, Dokkum (Elfstedenstad), Sibrandahûs, Burdaard, Bartlehiem, Wyns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden (Elfstedenstad), Marsum, Dronryp, Baijum, Winsum, Wommels, Littenserburen, De Bieren, Hichtum, Bolsward (Elfstedenstad),  Nijland, Ysbrechtum, Sneek (Elfstedenstad), IJlst (Elfstedenstad), Jutrijp, Hommerts, Koufurderrige, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten (Elfstedenstad), Wijckel, Balk, Oudermirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren (Elfstedenstad), Molkwerum, Hindeloopen (Elfstedenstad), Workum (Elfstedenstad), Parrega, Bolsward (Elfstedenstad).

Gratis abonnement op Fries Nieuws:
Kosteloos abonnement op wekelijkse nieuwsbrief over toerisme, recreatie en evenementen in Friesland: www.friesnieuws.nl/aanmelden-nieuwsbrief/