Kuinderbos in Noordoostpolder na 70 jaar net zo mooi als Gaasterland en Drents-Friese Wold

Kuinderbos in Noordoostpolder na 70 jaar net zo mooi als Gaasterland en Drents-Friese Wold

Herfstuitjes in Friesland en omgeving (1)

KUINRE (NL) – Het is amper voor te stellen dat de plek waar zich nu het Kuinderbos bevindt, in de Middeleeuwen een bomenrijk moeras met een of meerdere verdwenen buurtschappen was, na 1200 een deel van de Zuiderzee werd met grote, voor schippers verraderlijke zandbanken, en uiteindelijk als zeebodem droogviel op 9 september 1942, dit na ruim anderhalf jaar malen. Om een beeld te krijgen van de afmetingen van het inmiddels volwassen bos in de Noordoostpolder, vijf kilometer ten zuiden van het Friese watersportdorp Lemmer: de polder is 48.000 hectare groot, het bos 1100. Qua variatie en vegetatie doet het niet onder voor Gaasterland en Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Het in 2023 70 jaar bestaande Kuinderbos: alsof je in Drenthe bent. Foto’s: Albert Hendriks, Fries Nieuws, de nieuwsdienst van het bureau voor toerisme van Fryslân en reisorganisatie www.frieslandhollandtravel.nl

De aanplant vond tussen 1947 en 1953 plaats, waarbij de greppelgravers en planters geplaagd werden door grote zandverstuivingen ter hoogte van de Wellerzandweg en de Schoterweg, zo heftig, dat de gegraven waterafvoeren weer dichtwaaiden. Zo moest het handwerk (!) hier en daar opnieuw beginnen.
Een ervaring rijker werden tegen het dichtstuiven van de 150 km aan sloten en greppels bosjes stro en andere zandvangers in de grond geprikt. Overigens was het Kuinderbos voor de aanplant een grote bloemenzee, bestaande uit Lupinen en Margrieten als bodemverbeteraars. Met veenkuilen, hier en daar klei en zavel (zeer geschikt voor de teelt van bloembollen) en grote zandvlaktes is de grond zeer divers, zo ook de vegetatie. Wie door het bos fietst of wandelt ziet dat er zowel kurkdroge als kletsnatte stukken zijn.

Verborgen schatten
Op bepaalde plekken in het bos liggen nog 2.000 tot 7.000 jaar oude boomstronken verborgen. Ze zijn afkomstig van een oerbos dat een groot deel van de provincie Flevoland besloeg. Af en toe stuiten ploegende boeren op een eeuwenoude, in de bodem geconserveerde  pijnboom of eik, maar ook op scheepswrakken uit de 12-de eeuw en later. De Zuiderzee maakte namelijk deel uit van internationale handelswegen over water, was zeer visrijk, maar ook gevaarlijk vanwege de geringe diepte (gemiddeld maar 4 meter) en de vele zandbanken, met name daar waar zich nu de Noordoostpolder bevindt.

Sport en recreatie
In de loop der jaren is het rechtlijnige en aanvankelijk saaie bos opgevrolijkt met vennen, open plaatsen, natuurweiden met Welshpony’s en IJslanders, slingerende fietspaden, mountainbikeroutes, kampeerterreintjes, picknick-, bezinnings- en gedenkplekken, heideveldjes, uitzichtpunten en ruiter- en menpaden. Daarbij moet Drenthe voor beheerder Staatsbosbeheer de bron van inspiratie zijn geweest. Het is met name aan de tomeloze inzet van boswachter Harco Bergman en zijn rechterhanden te danken dat het Kuinderbos er heel natuurlijk is gaan uitzien en ruim toegankelijk werd voor recreanten en sporters.

Parkeren en fiets- of wandeltocht starten
Parkeerterreinen in het Kuinderbos:
P1: De Veenkuil, Hopweg 21, Bant.
P2: Schansweg, Bant: voor het natte neuzenpad en dagrecreatieterrein
P3: Hopweg (tussen Veenkuil en Schoterweg), Bant: voor de observatiehut.
P4: Hopweg vlakbij Kuinre: voor Burchtbos en startpunten wandelroutes.

Meer info:
www.staatsbosbeheer.nl/Natuurgebieden/kuinderbos

Meer info over Friesland:
www.frieslandholland.nl